Zuzana Polohová M.A, ALMFT

Mobil: 0903 227 438
Email: zuzana [at] teparo.sk

“Spolupráca so Zuzanou mi veľmi pomohla. Je empatická poslucháčka a vniesla do mojich problémov veľa hlbokých vhľadov.” 

– Klientka

Klinické zameranie: Páry a ženy

 

Miesto: Banská Bystrica, SK 

Klinická špecializácia

Emocionálne zneužívanie | Páry | Rodiny | Kresťanská terapia | Úzkosť | Depresia | Problémy súvisiace s hnevom | Komunikácia | Rodinné zázemie

Vzdelanie

M.A. Štúdium Manželskej a rodinnej terapie na Wheaton College, Wheaton IL, USA (School of Psychology, Counseling, and Family Therapy)

Bc. ukončené na Katedre Teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

Práca (500+ h praxe)

2018  tréning manželského koučingu (MarriageTeam, WA).

2019 – 2022 psychoterapeutická prax pod vedením certifikovaných supervízorov v Cedar Tree Counseling v Geneva, IL ako individuálny, párový a rodinný terapeut.

2021 prvá atestácia párovej a rodinnej terapie v štáte Illinois ako súčasť magisterského štúdia. (ALMFT)

2021 tréning Trauma-Informovanej Kognitívno – Behaviorálnej terapie (Medical University of South Carolina). (Originálne znenie: 03/07/2021; Daniel W. Smith, Course Director; TF-CBTWeb2.0; The Medical University of South Carolina’s Department of Psychiatry and Behavioral Sciences Office of Continuing Education approves this activity for a maximum of 11 APA CE credits. Course approval #190301-A2)

2022 tréning „Formovanie kresťanského Terapeuta“ (orig. The formation of the Christian Therapist) Škola psychológie, poradenstva a rodinnej terapie Wheaton College (9 hodín).

2023 tréning „Trauma a odolnosť:  Rozvíjanie duchovných a psychologických zdrojov“ (orig. Trauma and resiliency:  Developing spiritual and psychological resources) Škola psychológie, poradenstva a rodinnej terapie Wheaton College (10 hodín).

Video text

Väčšina párov vstupuje do vzťahu a do manželstva s nádejou šťastného spoločného života. Žiaľ, často sa stáva, že po niekoľkých rokoch sú partneri zo vzťahu sklamaní a rozčarovaní.  

Nedokážu spolu komunikovať tak, aby sa vedeli pohnúť z toho zúfalého miesta, na ktorom sa ocitli. Na vzťahy vplýva množstvo faktorov a manželská a rodinná terapia môže byť jednou z možných ciest ako tieto neužitočné faktory identifikovať.

Terapia môže pomôcť nájsť nové spôsoby budovania zrúcaných mostov v našich vzťahoch.

Som Zuzana Polohová manželský a rodinný terapeut.

„Zuzana má schopnosť odhaľovať pravdu s láskou a súcitom. Počas terapie so Zuzanou som cítila skutočný záujem, bezpečie a prijatie“

– Klientka

TEPARO poslanie: 

Existuje veľa nefunkčných rodín, ktoré sa snažia spolu prežiť. To je dôvod prečo chceme pomôcť párom a rodinám vytvárať bezpečné prostredie, kde môže dôjsť k uzdraveniu vzťahov.

SÍDLO

Poľovnícka 20

Banská Bystrica – Šalková 97401

0903 227438

 

TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ (dočasne)

Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici

Hurbanova 2

974 01 Banská Bystrica

0903 227438
    *Súhlasím s tým, aby táto webová stránka uchovávala moje odoslané informácie z dôvodu žiadúcej odpovede na moju požiadavku.