Zuzana Polohová

Mobil: 0903 227 438
Email: zuzana [at] teparo.sk

“Spolupráca so Zuzanou mi veľmi pomohla. Je empatická poslucháčka a vniesla do mojich problémov veľa hlbokých vhľadov.” 

– Klientka

Klinické zameranie: Páry a ženy

 

Miesto: Banská Bystrica, SK 

Klinická špecializácia

Emocionálne zneužívanie | Páry | Rodiny | Kresťanská terapia | Úzkosť | Depresia | Problémy súvisiace s hnevom | Komunikácia | Rodinné zázemie

Vzdelanie

M.A. Štúdium Manželskej a rodinnej terapie na Wheaton College, Wheaton IL, USA (School of Psychology, Counseling, and Family Therapy)

Bc. ukončené na Katedre Teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, SK

Video text

Väčšina párov vstupuje do vzťahu a do manželstva s nádejou šťastného spoločného života. Žiaľ, často sa stáva, že po niekoľkých rokoch sú partneri zo vzťahu sklamaní a rozčarovaní.  

Nedokážu spolu komunikovať tak, aby sa vedeli pohnúť z toho zúfalého miesta, na ktorom sa ocitli. Na vzťahy vplýva množstvo faktorov a manželská a rodinná terapia môže byť jednou z možných ciest ako tieto neužitočné faktory identifikovať.

Terapia môže pomôcť nájsť nové spôsoby budovania zrúcaných mostov v našich vzťahoch.

Som Zuzana Polohová manželský a rodinný terapeut.

„Zuzana má schopnosť odhaľovať pravdu s láskou a súcitom. Počas terapie so Zuzanou som cítila skutočný záujem, bezpečie a prijatie“

– Klientka

TEPARO poslanie: 

Existuje veľa nefunkčných rodín, ktoré sa snažia spolu prežiť. To je dôvod prečo chceme pomôcť párom a rodinám vytvárať bezpečné prostredie, kde môže dôjsť k uzdraveniu vzťahov.

SÍDLO

Poľovnícka 20

Banská Bystrica – Šalková 97401

0903 227438

 

TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ (dočasne)

Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici

Hurbanova 2

974 01 Banská Bystrica

0903 227438
    *Súhlasím s tým, aby táto webová stránka uchovávala moje odoslané informácie z dôvodu žiadúcej odpovede na moju požiadavku.