Manželská terapia

Terapia pre páry, ktoré chcú na svojom vzťahu pracovať, zažiť uzdravenie zo zranení a spolu rásť

Dôvera

SPOLUPRÁCA

ŠPECIFICKOSŤ

MANŽELSTVÁ S NEVYRIEŠENÝMI KONFLIKTAMI ČASTO ZAŽÍVAJÚ:

Q

Nedostatok intimity

Q

Časté nezhody

Q

Dlhotrvajúcu samotu

Q

Hroziaci rozvod

MANŽELSKÁ TERAPIA
VÁM MÔŽE POM
ÔCŤ:

Z

Posilniť váš vzťah

Všetky manželstvá niekedy prechádzajú ťažkými obdobiami života a vy sa s tým potrebujete popasovať.

Z

Vybudovať vaše manželstvo nanovo

Nevera, cudzoložstvo a zničená nedôvera. Dlhopretrvajúce neriešené problémy môžu manželstvo zničiť. Terapia vám môže pomôcť pri jeho prestavbe.

AKO FUNGUJE MANŽELSKÁ TERAPIA

Urob záväzok

Buď ochotný/á zobrať zodpovednosť za svoju časť

Priprav sa na dlhší proces

ZAČNITE S MANŽELSKOU TERAPIOU EŠTE DNES

h

KROK 1

Vyplňte prihlasovací formulár pre nových klientov. 

(TU)

}

KROK 2

KROK 3

Budujte svoje manželstvo

Zažite rast vo svojej schopnosti komunikovať a vzájomne si porozumieť.

AKO MANŽELSKÁ TERAPIA POMÁHA PÁROM:

R

Jasnejšie komunikovať

R

Prepracovať sa cez bolesť z nevery

R

Vybudovať si dôveru a rešpekt

R

Prekonávať prekážky na ceste k intimite

R

Zabrániť rozvodu

R

Vytvoriť plán spoločného rodičovstva

R

Obmedziť nedorozumenia

R

Vyriešiť dlhodobý rodinný konflikt

R

Obnoviť stratenú dôveru

SKÚSENOSTI Z TERAPIE

„Ďakujeme, že ste nás viedli na ceste k nášmu novému manželstvu. Vaše skúsenosti a povzbudenie nás podržali v niektorých veľmi ťažkých časoch.“

Novomanželia

„Vážne neviem, či by sme s manželkou boli stále spolu, keby sme nezačali s manželskou terapiou. Terapia sa pre nás stala bezpečným miestom na spracovanie nášho vzťahu a preto sme dokázali zájsť tak ďaleko.“

Manžel

Často kladené otázky:

Čo je manželská terapia?

Manželská terapia, nazývaná aj párové poradenstvo alebo manželské poradenstvo, je typom poradenstva v oblasti duševného zdravia alebo psychoterapie. Pomáha všetkým typom párov (sobášeným aj nezosobášeným) identifikovať konflikt a hľadať riešenie a porozumenie.

Manželská terapia obyčajne vedie k väčšej intimite a porozumeniu medzi partnermi. Je to vďaka tomu, že vytvára bezpečný priestor bez odsudzovania, v ktorom je možné riešiť súčasné a minulé konflikty a robiť premyslené rozhodnutia o budúcnosti.

Ako funguje manželská terapia?

Manželskú terapiu vedie vyškolený manželský a rodinný terapeut alebo poradca, ktorý sa špecializuje na pomoc párom.

Stretnutia môžu trvať od 45 minút do 1,5 hodiny (záleží to od konkrétneho stretnutia). Niektoré manželstvá si vyžadujú intenzívne poradenstvo, ktoré môže vyžadovať dhlší čas (ojedinele).

Manželské poradenstvo je často krátkodobé, závisí od závažnosti konfliktu. Väčšina párov, ktoré absolvujú minimálne 10 sedení, zvyčajne pocíti najväčší pokrok v riešení konfliktov, budovaní dôvery a hlbšej intimity.

Pokrýva poistenie manželskú terapiu?

Žiaľ nie. Všetky služby sú hradené klientom.

Môže manželská terapia prebiehať online?

Áno! Manželská terapia online môže byť pohodlným spôsobom, ako pracovať na svojom manželstve!

TEPARO poslanie: 

Existuje veľa nefunkčných rodín, ktoré sa snažia spolu prežiť. To je dôvod prečo chceme pomôcť párom a rodinám vytvárať bezpečné prostredie, kde môže dôjsť k uzdraveniu vzťahov.

SÍDLO

Poľovnícka 20

Banská Bystrica – Šalková 97401

0903 227438

 

TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ (dočasne)

Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici

Hurbanova 2

974 01 Banská Bystrica

0903 227438
    *Súhlasím s tým, aby táto webová stránka uchovávala moje odoslané informácie z dôvodu žiadúcej odpovede na moju požiadavku.