Couples Therapy Intake Questionnaire

  * - Required fields

  *
  *


  *
  *

  *

  *
  |
  Which of the following did you experience as a child? Please select and answer to all that apply:

  *I consent to having this website store my submitted information so they can respond to my inquiry.

  (Upozornenie: Stlačte tlačítko odoslať len raz. Čakajte 3-4 sekundy na odoslanie). 

  TEPARO poslanie: 

  Existuje veľa nefunkčných rodín, ktoré sa snažia spolu prežiť. To je dôvod prečo chceme pomôcť párom a rodinám vytvárať bezpečné prostredie, kde môže dôjsť k uzdraveniu vzťahov.

  SÍDLO

  Poľovnícka 20

  Banská Bystrica – Šalková 97401

  0903 227438

   

  TERAPEUTICKÁ MIESTNOSŤ (dočasne)

  Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici

  Hurbanova 2

  974 01 Banská Bystrica

  0903 227438
   *Súhlasím s tým, aby táto webová stránka uchovávala moje odoslané informácie z dôvodu žiadúcej odpovede na moju požiadavku.